Der skal plantes i Himmerige

24-04-2018

Himmerig Skov, der ligger ved Hinnerup, udvider mod vest. Naturstyrelsen Søhøjlandet skal nu i gang med næste etape af skoven, så den blive sammenhængende fra Trige og motorvejen og helt over til Grundfør og Hinnerup.

Når der skal plantes 150.000 træer må plantningsmaskinen køre for fulde tryk!

Himmerig Skov skal denne gang udvides med ca. 63 ha. De nye skovområder ligger især ind mod Hinnerup By, men også over mod motorvejen.

Af de 63 ha bliver 40 ha tilplantet primært med hjemmehørende løvtræer, og med enkelte indslag af nåletræer som rødgran og skovfyr. I alt skal der plantes godt 150.000 træer.

På 5 ha. plantes der kun mindre trægrupper, og ellers er planen at området overlades til at gro til naturligt ved udlæg af spirepladser. Dette område er en del af et forsøg der følges af Københavns Universitet, om naturlig spredning af skov på naturarealer.

Endelig er planen at 18 ha skal bevares lysåben. Det drejer sig særlig om det smukke dalstrøg og skrænterne langs Rønbæk.  Her er målet at området udvikler sig hen mod overdrev og eng med græssende dyr. Den type landskab er på kraftigt retur i Danmark, og her har vi mulighed for at genskabe et større sammenhængende græsningslandskab og samtidigt bevare et malerisk landskab synligt.

Selve plantningen kommer til at foregå med plantemaskine, og de første år skal bevoksningerne holdes delvis rene for vilde planter for at sikre træerne en god start. Det sker mekanisk uden brug af sprøjtemidler.

Man kan så spørge om, hvornår vil det blive til skov? Et svar kan fås ved at studere nogle af skovens beboere, fuglene. De først år efter plantningen er fuglene primært arter tilknyttet åbent land som agerhøne, lærke og gulvspurv, men over årene ændres fuglelivet, og når træerne er knap 2 m høje og når hinanden, er fuglelivet skiftet til typiske skovarter som solsort, bogfinke og løvsanger. Det tager ganske få år.

Udvidelsen af skoven er kommet i stand som et samarbejde mellem Hinnerup Vandværk, Favrskov Kommune og Naturstyrelsen. På en mindre del af arealet mod øst etableres skoven som en Folkeskov, hvor træerne doneres med bidrag fra virksomheder og privatpersoner. I samarbejdet indgår Growing Trees Network Foundation. Himmerig Folkeskov indvies søndag den 6. maj i tidsrummet kl. 14-16 på Skovens Dag.