Der skal findes ny metode til optælling af vestjyske bævere

03-04-2018

Den hidtil anvendte metode til opgørelse af bæverbestanden i Vestjylland er ikke længere egnet på grund af bestandens størrelse. Derfor bliver der ikke afholdt bævertælling i år, og der skal nu findes en ny metode.

Siden bæverene blev udsat i Klosterheden Plantage i 1999 har der årligt været afholdt bævertællinger i Vestjylland med deltagelse af et stort antal frivillige bævertællere.

Resultaterne af tællingerne har dannet grundlag for bestemmelse af bæverbestandens størrelse og udbredelse. Men i takt med, at bæverne har spredt sig til større og større dele af Jylland, er den hidtil anvendte optællingsmetode nu fagligt og praktisk blevet uegnet - ifølge et notat fra DCE.

Det giver ikke længere fagligt mening at fortsætte med bævertællingerne på samme måde som tidligere. Bævertællingerne har været et tilløbsstykke for mange frivillige, og jeg vil gerne sige dem stor tak for gennem tiden at have brugt mange timer i naturen bevæbnet med kikkert, papir og blyant, hvilket har givet os vigtig viden om bæveren, siger skovrider Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsen i Vestjylland.

Bævertælling i Nordsjælland gennemføres i 2018 med den hidtil anvendte metode, da bæverbestanden her fortsat er relativ lille.

Aflysningen i Vestjylland vil medføre, at bæverbestandens størrelse i 2018 ikke kan estimeres, men Miljøstyrelsen arbejder på at udvikle en ny optællingsmetode, så den gode tradition med bævertællinger fremover kan videreføres både i Jylland og i Nordsjælland.

Yderligere oplysninger:

Thomas Borup Svendsen, tlf. : 23 20 88 58