Det Fynske Forår giver god naturpleje

20-04-2018

Så er foråret kommet til Fyn
Anemonerne pryder skovbunden, køerne er kommet på græs og Bøgen er så småt ved at springe ud.

Så er foråret kommet til Fyn

Tirsdag d. 17. april kom køerne ved Sollerup på græs, hvilket må betegnes som en rigtig forårsbebuder.

Køerne går på engene ved Sollerup fra foråret, når græsset begynder at gro og frem til sidst i november måned, hvor kulde og mørke stopper planternes vækst.

Det er ikke kun for køernes egen skyld, at de kommer på græs. De er samtidig med til at hjælpe naturen. Græsning af naturarealer er med til at øge den biologiske mangfoldighed eller biodiversiteten. 

Køerne holder bevoksningen kort, hvilket giver bedre betingelser for små græsser og urter, der ellers ville blive skygget væk af store arter som brændenælder og tidsler eller buske og træer. Det giver en mulighed for at flere plantearter kan vokse på arealerne.
Når køerne spiser græsset, fjerner de også næringsstoffer fra området. Næringsstofferne optages i kreaturernes muskler – der senere bliver til bøffer. Med tiden vil jorden blive mere næringsfattig, og det forbedrer livsbetingelserne for de planter, der naturligt vokser i enge og på overdrev.
Kokasserne er levested for fluer, biller og andre smådyr, som har lidt trange kår, fordi de fleste kreaturer i dag lever i stalde. Smådyrene fungerer som fødegrundlag fugle som fx hvid vipstjert og stær.
Sidst men ikke mindst, så bliver køerne på et tidspunkt slagtet og ender på middagsbordet, til glæde for en masse mennesker.

Vi kalder græsningen af vores naturarealer for en WIN-WIN-WIN-WIN situation.

 

undefined

 

Køer på græs

 

Bøg i Sollerup skov 

 

Anemoner i skovbunden