Generealforsamling i Harrild Hedes Venner

29-04-2018

Der afholdes ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner mandag den 28. maj kl. 19:00

Årets generalforsamling i Harrild Hedes Venner afholdes mandag den 28. Maj kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede, Fasterholyvej 36, 7330 Brande.

Harrild Hedes Venner er en støtteforening i forhold til aktiviteterne på og ved Naturcenter Harrild Hede, der drives af Naturstyrelsen Midtjylland i samarbejde med Ikast-Brande Kommune.

Man kan melde sig ind i venneforeningen for 100 kr for resten året 2018 og deltage i generalforsamlingen. Kontingentet gælder for hele husstanden.
Venneforeningen er vært ved kaffe og brød.

Dagsorden:

01. Valg af dirigent.
02. Bestyrelsens beretning.
03. Godkendelse af årsregnskab.
04. Indkomne forslag.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.
Forslag skal sendes på følgende mail: Obfuscated Email
05. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
06. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Flemming Broe (Modtager genvalg)
Carsten Dalgaard (Modtager genvalg)
Evald Asp (Modtager genvalg)
Finn Bjertrup (Modtager genvalg)
På valg som suppleanter er:
Kristina Jørgensen (Modtager genvalg)
Karl Risbjerg (Modtager genvalg)
07. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg til revisor er:
Niels Peter Brøgger (Modtager genvalg)
08. Eventuelt.