Greve Skov. Indvielse af Greve Folkeskov

18-04-2018

Plantning af træer i Greve Skov 25.4 2018.
Ved et offentligt arrangementet den 25.4 2018 vil der blive sat fokus på både tilplantningen af Greve Skov og den nye del: Greve Folkeskov. I de efterfølgende dage planter Naturstyrelsen med en plantemaskine resten af de 14 ha i skoven, som ikke bliver plantet den 25.4.

Program:

Kl. 08.30

 • Skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen byder velkommen, 150 skoleelever fra Karlslunde Skole synger, og Greves borgmester Pernille Beckmann og Lars Heiselberg Vang Jensen fra Growing Trees Network Foundation holder taler.
 • Derefter går skoleeleverne i gang med at plante den nye del af området til med spade. Der vil være bål med snobrød, og skoleeleverne vil opsætte fuglekasser og rovfuglepinde.
 • Skoleeleverne stopper med at plante omkring kl. 13.
 • NST planter med plantemaskine fra kl. 9 til kl. 15

Kl. 15.00

 • Skovrider Kim Søderlund byder velkommen, og giver ordet videre til:
 • Frank Brodersen, direktør for Miljø & Samarbejder i HOFOR A/S
 • Mortan Martinsson, formand for Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget i Greve Kommune.
 • Lars Heiselberg Jensen, GTNF
 • Herefter planter borgere træer med spade. Medarbejdere fra NST instruerer.
 • Kl 17.00 plantning stopper.

Baggrund:

Etableringen af Greve Skov er sket siden 2006, og den er resultatet af en samarbejdsaftale mellem Greve Kommune, HOFOR A/S og Naturstyrelsen fra 2004. I alt har samarbejdspartnerne opkøbt 158 ha ud af projektområdets 205 ha. Heraf er de 144 ha tilplantet/indrettet i perioden 2006-2017.

Organisationen ”Growing Trees Network Foundation” (GTNF) er en selvejende institution, som samler penge ind til skovrejsning. Deres formål er at skabe folkelig opbakning til nye skove og samtidig sætte fokus på skovenes funktioner, f.eks. grundvandsbeskyttelse, friluftsliv mm. Naturstyrelsen har i 2017 indgået en aftale med GTNF om at firmaer og borgere kan give bidrag til statslig skovrejsning. En af de skove, som borgeres og firmaers bidrager til, er de 14 hektar af Greve Skov, som skal tilplantes i april 2018. GTNF vil omtale de 14 ha som ”Greve Folkeskov”, men det ændrer ikke på at hele skoven fortsat hedder Greve Skov, som aftalt med Greve Kommune.

I alt plantes der i april 2018: 45.600 træer og buske. Mere konkret: 38.000 løvtræer (9 arter); 4.800 nåletræer (3 arter) og 2.800 buske (11 arter). Eg med 15.000 træer og bøg med 11.000 træer dominerer.

Mødested:

 • Mødested ved rød stjerne. Der er en P-plads lige syd for mødestedet på Karlslunde Centervej.
 • De grønne arealer er allerede tilplantet/indrettet som skov.
 • Det gule areal skal plantes i april 2018

 

 undefined