Nationalpark Kongernes Nordsjælland

13-04-2018

- har fået sin første bestyrelse

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har nu udpeget 13 ud af 15 medlemmer til bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. De to sidste medlemmer er repræsentanter for Nationalparkrådet, som endnu ikke er udpeget.

Nationalparkens bestyrelse udpeges i henhold til nationalparkloven og udpegningen gælder for de kommende fire år. Nationalpark Kongernes Nordsjælland åbner officielt den 29. maj.

Naturstyrelsen Nordsjælland administrerer omkring 80 % af arealet i nationalparken og skal fungere som sekretariat indtil Nationalparken får etableret sit eget. ”Vi er allerede i fuld gang med samarbejdet med bestyrelsesformanden Carl Bruun, som netop har indkaldt til det første bestyrelsesmøde sidst i april.” siger Jens Bjerregaard Christensen, som indtræder i bestyrelsen for Naturstyrelsen. Han glæder sig i øvrigt til at møde den nye bestyrelse og komme i gang med arbejdet med nationalparken, der har været mange år undervejs.

Se bestyrelsens sammensætning her