Oplev Bastemose fra nye højder

20-04-2018

Naturstyrelsen har renoveret fugletårnet i Bastemose og bygget en ekstra etage, så man nu kan se endnu mere af det artsrige vådområde i Almindingen.

Det nyrenoverede fugletårn.

Bastemose i Almindingen er et af Bornholms og et at Danmarks allerbedste steder at opleve rig og varieret natur på tæt hold. Naturstyrelsen har i mange år forvaltet området målrettet for at sikre gode livsbetingelser for flest mulige arter af dyr, planter og svampe. Naturstyrelsen ønsker også at området skal kunne opleves af kørestolsbrugere og gangbesværede. Derfor har vi både et handicapvenligt fugletårn og en gangbro over mosen, så flest mulig kan opleve mosens dyre- og planteliv.

Både fugletårn og gangbro var dog ved at være udtjente, men nu står begge dele i flot nyrenoveret stand. Gangbroen blev færdig i 2017 og fugletårnet er nu også færdigrenoveret. Tårnets nederste platform er tilgængelig med kørestol, mens adgangen til den nye overetage, som er godt 3 meter højere, foregår via en trappe. Fra begge platforme er der en fremragende udsigt over Bastemose og mulighed for at opleve mosens rige fugleliv.

Mosen har længe været ynglested for traner, og rørdrum høres tit og yngler formentlig også i mosen. Stedet er desuden kendt for sine mange rovfugle: Hvert år i maj og juni flokkes lærkefalke og de fleste år også aftenfalke i området for at jage guldsmede og andre store vandinsekter i luften over søen og rørskovene. På gode dage jager der ofte 5-10 falke eller flere over området. De elegante fugle er ikke sky, og kommer tit ganske tæt forbi fugletårnet – selv når der er mange mennesker.

Fra gangbroen er muligheden for komme tæt på mosens rige plante- og dyreliv ideelle – hvis man er heldig kan man endda se den sjældne bred vandkalv, som holder til i Bastemose. I forsommeren blomstrer blandt andet frøbid, krebseklo, hvid åkande, bukkeblad og gøgeurter, og fra forår til efterår er der et leben af mere end 20 arter af guldsmede og vandnymfer omkring træbroen. Der er også to trampestier rundt om mosen: En lang (godt to kilometer) rundt om mosens vestlige del, og en kort (omkring en kilometer) rundt om mosens nordlige del. Fra P-pladsen ved Segenvej er der blot 100 meter ind til fugletårnet og 200 meter frem til en cirka 150 meter lang og bred gangbro af træ over søen.

Navnet Bastemose skyldes, at der i området gror lindetræer, som tidligere er blevet brugt til fremstillingen af bast.

Se hvordan du finder vej til fugletårnet her.