Oplev fugletrækket ved Geddal Strandenge

23-04-2018

Oplev fuglelivet på Geddal Strandenge ved Limfjorden nord for Vinderup sammen med kyndige guider fra Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen søndag den 6. maj

Viber og hjejler over Geddal Enge og Limfjorden

Kom og oplev fuglelivet på Geddal Enge søndag den 6. maj fra kl. 10-12. Den nye udsigtsplatform og fugletårnet vil være bemandet med ornitologer (fuglekiggere), så interesserede kan høre om fuglene og få dem udpeget i teleskoper. Der er mulighed for at se mange vade- og svømmefugle samt måske skestork samt rovfugle som vandrefalk, rørhøg og blå kærhøg.

Tag madpakken med og nyd den ved de opstillede borde og bænke. Det er Dansk Ornitologisk Forening i Vestjylland og Naturstyrelsen Midtjylland, der står for arrangementet.

Der er p-plads ved Geddal Enge på Geddalvej, 7830 Vinderup, nordvest for Ejsing.

Torben Bøgeskov

Naturvejleder