Oplev viberne ved Udkæret

14-04-2018

I 2000 blev den lavvandede sø Udkæret syd for Almindingen genoprettet. Fuglene flyttede lynhurtigt ind, og i dag regnes området for et af de bedste steder på Bornholm at observere vandfugle og rovfugle. Lige nu kan man opleve viben kalde foråret ind med sit karakteristiske kald.

Kaldende vibe i luften. (Foto: Michael Stoltze).

Om foråret kan man ikke undgå at lægge mærke til viberne, der flakser uroligt op og ned og vender sig i luften over engene ved Udkæret, mens de udstøder de karakteristiske parrings- og territoriekald, der har givet viben sit navn: ”vuii-o-voiip-vip-vip-euvii”. Den sort-hvide fugl er en elsket og højt besunget forårsbebuder. Mest kendt er nok Jeppe Aakjærs digt ”Pigerne på engen”, bedre kendt som visen ”Nu er dagen fuld af sang” fra 1911, hvor de to første linjer lyder: ”Nu er dagen fuld af sang, og nu er viben kommen.”

Viben kan opleves overalt i området omkring Udkæret eller fra fugletårnet der står nordvest for. Viben regnes stadig for Danmarks almindeligste ynglende vadefugl, men på landsplan er bestanden faldet meget. Den seneste analyse viser, at antallet af ynglepar af viber er reduceret fra omkring 100.000 i 1975 til omkring 20.000 nu. Så viben er ikke så markant i landskabet mere. Genetablering af steder som Udkæret og andre fugtige lavninger kan bringe viben tilbage næsten omgående. Viberne har også etableret sig på engene omkring det genskabte vådområde Hagemyr (læs mere om Hagemyr og andre vådområder her).

I folketroen er viben ikke kun en elsket forårsbebuder. Dens kald siges at være tegn på en forbandelse, der stammer fra, at fuglen under korsfæstelsen af Jesus fløj omkring og skreg: ”Pin ham! Pin ham!”.  Og så er viben muligvis ophav til myten om påskeharen. Viben lægger nemlig sine æg i en simpel rede, der blot er en fordybning i græsset. Her sker det, at den vælger et gammelt haresæde – dvs. en fordybning lavet af en hare. Og derfor kunne det se ud, som om haren havde lagt æg.

Viber lægger normal fire æg, og ungerne klækker efter en rugetid på en lille måned. De små dunede unger forlader hurtigt reden og lever af insekter og andre smådyr i cirka 40 dage, hvorefter de er udvokset og klar til første flyvetur over engen.

Mange andre fugle
Udover viberne kan der opleves et væld af andre fugle ved Udkæret. Kæret og de omkringliggende arealer er året rundt tilholdssted for både ynglende og rastende fugle. Op til et par tusinde grågæs, bramgæs og andre gåsearter raster dér efterår og forår, og de bliver vinteren over, hvis det er mildt. Flokke af elegante sangsvaner med citrongule næb og lige halse ses ofte i vinterhalvåret, og en stor del de efterhånden omkring 30 ynglende tranepar på Bonholm raster også tit ved søen. De bornholmske traner bliver undertiden på øen om vinteren.

God tur og god fornøjelse med viberne derude!

undefinedVibe i sne 23. marts. Foto: Michael Stoltze.

undefinedVibeunge. Foto: Michael Stoltze.

undefined
Vibe og vibernes i forårsflugt. (Tegning: Michael Stoltze).