Praksis for udleje af bistadepladser ændres i Thy

25-04-2018

Ny praksis skal give lige muligheder for alle for at komme i betragtning

Arkivfoto af honningbi på hedelyng

Efter flere år med ventelister for interesserede biavlere har Naturstyrelsen Thy valgt at igangsætte et lokalt pilotprojekt med ændret praksis for udlejning af bistadepladser. Ændringerne omfatter kun bistader på Naturstyrelsen Thys arealer.

Når en kontrakt ophører, vil den pågældende stadeplads, som stadig vurderes egnet for opstilling af bistader, blive annonceret som tilbud om leje til en fast pris på Naturstyrelsens hjemmeside, under ”arealer til udleje” - http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/salg-og-udleje/

For leje af stadepladser gælder bl.a. nedenstående krav:

  • Ved hver stadeplads må maximalt opstilles 15 stader hhv. 30 stader med hver én bifamilie. Prisen for små pladser er kr. 1.000 og for store kr. 1.750 og beløbet pristalsreguleres årligt. Beløbene gælder uanset om man udnytter pladsen med max. antal stader på den enkelte plads.
  • Bistaderne skal placeres minimum 20 m. fra offentlig sti/vej og må ikke kunne ses herfra.
  • Staderne skal være farverne i hvid, grøn eller jordfarver, men må gerne stilles på en sådan måde, så bierne kan finde deres eget hjem.
  • Staderne skal være synligt markerede med ejerens navn, adresse og telefonnr.

Kontrakten for en stadeplads vil løbe over en 5-årig periode. Efter lejeperiodens udløb kan aftalen evt. forlænges med endnu en 5-årig periode, hvorefter alle vil have mulighed for at tilkendegive interesse ved "Tilbud om leje".

Ved "Tilbud om leje" skal den interesserede biavler skriftlig tilkendegive interesse for den specifikke stadeplads via mail til Obfuscated Email eller brev til Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, 7700 Thisted. Ved flere interesserede vil der blive trukket lod blandt disse.

 

Kontakt

Kate Kronborg Holmstrand

Naturmedarbejder