Projektkonkurrence om nye hovedindgange og blå støttepunkter i Naturpark Amager

05-04-2018

Partnerskabet bag Naturpark Amager udskriver hermed en projektkonkurrence om udvikling af tre hovedindgange og fire støttepunkter langs kysten, der skal understøtte helhedsoplevelsen af Naturpark Amager.

undefined

Projektet skal formidle naturoplevelser og facilitere, at naturparkens enestående og beskyttede natur bliver kendt og brugt af mange.

Se udbudsannonce på Naturstyrelsens udbudsportal 

Projektet støttes af Nordea-fonden og Friluftsrådet. Partnerskabet består af Naturstyrelsen, Københavns, Tårnby og Dragør Kommune og By & Havn. 

De nye hovedindgange forventes placeret ved DR-byen og ved Ørestad Syd. De blå støttepunkter er tænkt placeret ved kystlinjen langs Amager Fælled og Kalvebod Fælled, hvor de skal give besøgende mulighed for vandaktiviteter ved kysten. 

Naturstyrelsen er en del af partnerskabet bag Naturpark Amager, og bidrager med arealerne Kalvebod Fælled og Kongelunden. 

Læs mere her www.naturparkamager.dk.