Forslag fra stormødet i Blokhus d. 15. januar 2018

12-04-2018

Til det offentlige stormødet om Gateway Blokhus kom der fra grupperne rigtig mange forslag og bemærkninger. De er alle samlet her. Der vil blive arbejdet videre med at kategorisere forslagene og senere udvælge områder der skal arbejdes videre med

Download samlet pdf-fil med alle forslagene