Årets Nationalpark Thy Sommerlejr er i fuld gang

03-08-2018

For sjette år i træk afholdes Nationalpark Thy Sommerlejr med deltagelse af unge frivillige

Deltagerne på sommerlejren ved resultatet af den første arbejdsopgave. Stenbunken skal fungere som et egnet overvintringsted for stor vandsalamander.

I denne uge har 14 unge udenlandske frivillige knoklet med at pleje naturen Thy. De unge kommer fra lande som Spanien, Tjekkiet og Italien for at kaste sig over forskellige naturplejeprojekter på Naturstyrelsen Thys arealer i Nationalpark Thy.

De unge frivillige bor i en teltlejr ved Stenbjerg Plantage og cykler de fleste dage til og fra arbejdsopgaverne. De frivillige har indtil videre arbejdet med høslæt i Tved Plantage, levestedsforbedring for stor vandsalamander i det sydlige Stenbjerg Plantage, rydning af træopvækst på klitheden syd for Stenbjerg by samt rydning af gyvel og glansbladet hæg i Stenbjerg Plantage. Gyvel og glansbladet hæg er begge er invasive arter. Den indsats, de frivillige har lagt i arbejdet, er til stor gavn for naturen. I næste uge venter andre spændende opgaver. 

Sommerlejren er et samarbejde mellem Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune. Det er sjette år i træk at partnerne afholder sommerlejren for frivillige. Det er dog kun anden gang at sommerlejren har været målrettet internationale unge frivillige, og det er sket i samarbejde med Mellemfolkelig Samvirke. Til næste år vil sommerlejren igen blive målrettet danske studerende på de naturfaglige uddannelser.

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig