Der passes på Vagthøj i Slotved Skov

22-08-2018

Efter afspærring af Vagthøj i en periode, er den gamle gravhøj ved at komme til sig selv igen

Det er en fornøjelse at komme op til Vagthøj i Slotved Skov og konstatere, at folk, der færdes i området, gerne vil være med til at passe på vores gamle kulturminder.

I en tidligere nyhed meddelte Naturstyrelsen, at vi var nødt til midlertidigt at afspærre Vagthøj, fordi den efter mange års færdsel var slidt grundigt ned. 
Vi fyldte grus, toppet med jord på den gamle høj og spærrede af for færdsel med udlagt kvas, så den kunne komme til kræfter igen.
Den helingsproces er nu igang, og med den sidste tids nebør, er der nu gang i tilgroningen af højen, så den igen kan blive befæstet.

Afspærringen vil dog stadig være nødvendig, og vi håber derfor, at folk vil fortsætte med at respektere den og gå uden om højen ad den lille etablerede sti, der går rundt om foden af fortidsmindet.

Tak til alle de, der har været forbi Vagthøj og har hjulpet os med at få den bragt på fode igen, ved ikke at gå helt op på toppen. Når vi skønner den er stabil nok, vil vi igen åbne for at man, som tidligere, kan komme helt op på toppen af Vagthøj igen.

Se tidligere nyhed om afspærringen af Vagthøj

Se video fra Vagthøj, som den ser ud nu: