Fældning af skov i forbindelse med udvidelsen af Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild Plantage

17-08-2018

Naturstyrelsen Thy er i gang med at fælde skov til udvidelsen med 2 nye prøvestande. Der vil blive etableret 1,5 gange mere erstatningsskov, end der fældes.

Skovningsmaskinen er i gang i Østerild plantage, Thisted Kommune. I baggrunden ses Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller ved Østerild i form af et par møllevinger og en målemast.

Skovrydningen sker som led i udvidelsen af Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller ved Østerild. Testcentret skal udvides med 2 nye pladser, så der i alt bliver plads til 9 store vindmøller. Alle pladser holdes nord for Gl. Aalborgvej, og der skal ikke fældes skov syd for Gl. Aalborgvej.

Der vil i alt blive ryddet ca. 28 ha skov. Til erstatning for den fældede skov vil der blive plantet ny skov i lokalområdet. Naturstyrelsen Thy vil også komme til at stå for den opgave.

Det er bestemt, at der skal etableres 1,5 gang mere skov end der fældes. Der vil således i alt blive tilplantet 42 ha ny skov. Det er vigtigt for Naturstyrelsen, at erstatningsskoven etableres i lokalområdet, så omfanget af skov i området ikke reduceres som følge af udvidelsen,

fortæller specialkonsulent Claus Rasmussen fra Naturstyrelsen Thy.

Opgaven udføres på vegne af Erhvervsstyrelsen. Testcentret indgår nemlig ikke længere i Miljø- og Fødevareministeriet ressortområde, men er overflyttet til Erhvervsministeriet.

Naturstyrelsen er imidlertid til stede lokalt og står for drift og pleje af de pågældende arealer, og derfor er det helt naturligt, at vi udfører opgaven for Erhvervsministeriet,

udtaler specialkonsulent Claus Rasmussen og tilføjer:

Omfanget af rydningerne er bestemt af DTU, der er driftsansvarlig for testcentret, som de hele tiden har været.

Kontakt

Claus Rasmussen

Specialkonsulent