Ørneflugt

15-08-2018

I dette forår slog et par havørne sig ned i Sønderskoven ved Silkeborg.. Nu kan årets resultat opleves over søerne: to flyvefærdige unger.

"Den flyvende dør" - man forstår øgenavnet når man ser ørnen kommer svævende. Foto: Vorsø billedarkiv

Der havde i en længere periode holdt havørne til omkring Borresø, så det kom ikke som den helt store overraskelse da lokale ornitologer i slutningen af marts kunne berette at fuglene havde bygget rede og lagde an til at yngle, og nu øjensynligt lå og rugede.

”Det var spændende om dette nye par ville have held med sig midt i en af de ret tæt befærdede skove” fortæller naturvejleder Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Naturstyrelsen sørgede for, at der blev sat skilte op der begrænsede adgang til de nærmeste omgivelser.  Heldigvis havde fuglene valgt en del af skoven hvor det var rimeligt let at afgrænse et område der blev ”ørnefristed”.

Som 6-7 uger gamle blev ungerne ringmærket med Zoologisk Museums ringe.  Der var to gode sunde unger i reden.

Begge unger fik en ZM-farvering, orange over blank, med nummerkode på højre ben og årets farve sort på venstre ben.

De farvede aluminiumsringe på ørnene har betydning for kortlægning af bestandene og deres adfærd. Ringene har farver og koder efter international standard. I slutningen af juni forlod ungerne så reden og sammen med de gamle fugle kan de opleves over Silkeborgsøerne. Hvis man er heldig at se en på nogenlunde nært hold forstår man hvorfor den har fået øgenavnet den flyvende dør.  

 

”Nu lyder to unger måske ikke af meget, men for en havørn er det faktisk flot, og det viser at yngleforholdene i Silkeborgskovene er gode. Her er mad nok og forstyrrelsen er indenfor det acceptable for fuglene” forklarer Jan Kjærgaard