Kom og se - Gravlevdalen - 10 år efter

17-08-2018

Det er nu 10 år siden at Lindenborg Å blev lagt tilbage i sit gamle forløb - midt i ådalen - på strækningen nedenfor Rebild Bakker i stedet for at forløbe i en lige kanal ved foden af Voldbjerg.

I 2008 kunne man se ovenstående syn når man gik tur i ådalen eller i bakkerne, store maskiner havde travlt med at lave nye å-løb og og tildække gamle og store arealer fremstod med som rene mudderhuller og opkørt ælte. Sådan er der skridt på vejen, når naturen skal genoprettes.

I dag – 10 år efter - er alle disse arealer igen blomsterrige græssede enge med en rig flora af bl.a. orkideer og bækkene klukker over engene og ørredernes gydebanker. Hele området danner således udgangspunkt for et væld af planter og dyr, som trives i de genskabte økosystemer.

Den 22. august er der mulighed for at komme med på en vandretur og høre om genopretningen og hele områdets natur og kultur. Vandløbsbiolog Hans Heidemann Lassen og skovrider Bendt Egede Andersen leder turen og fortæller om projektet og områdets flora og fauna.

Mød op kl 18.30 på P-pladsen på Rebildvej 300 m nordøst for Rold Storkro ad vejen mod Rebild til en tur på et par timer. Vandrestøvler eller gummistøvler anbefales, da vi skal ned til både å, enge og kilder.