Nye friluftstilbud i Åbyskoven

21-08-2018

Naturstyrelsen Thy har med midler fra ”friluftsinitiativer på Naturstyrelsens arealer” og i partnerskab med Jammerbugt Kommune, etableret nye friluftslivsfaciliteter i Åbyskoven

På billedet ses de nyetablerede friluftsfaciliteter i Åbyskoven.

Naturstyrelsen Thy har anlagt en fin bålhytte, en shelter og et skovlokum på den centrale plads i skoven. Dette er sket med midler fra puljen ”friluftsinitiativer på Naturstyrelsens arealer”, og efter ønske fra det lokale skovråd for Åbyskoven i samarbejde med Jammerbugt Kommune, der også har bidraget økonomisk til projektet.

Åbyskoven er en mindre nyetableret bynær skov, beliggende umiddelbart øst for Aabybro. Arealerne til skoven er opkøbt i 2006, i et samarbejde mellem den daværende Aabybro Kommune, Aabybro Vand og Naturstyrelsen. Det primære formål med skovrejsningen er at sikre rent drikkevand samt at skabe nye rekreative tilbud og bynære naturoplevelser.

Skoven blev etableret i 2008 på tidligere landbrugsjord og omfatter i alt ca. 65 ha. Som bynær skov, i et område med øget bosætning og byggeri, vil Åbyskoven også fremover danne byens ramme for rekreation og naturoplevelser. Byens skoler og børneinstitutioner benytter skoven flittigt i dag, og med det nybyggede bålhus og mulighed for overnatning er rammerne for en tur i skoven blevet løftet betydeligt.

Kommunen har ønsker om at sammenbinde det rekreative område ved Ryå med skoven gennem stiforløb, så de rekreative muligheder bliver naturligt integreret i bysamfundet. Læs mere om Åbyskoven her.

Kontakt

Thomas Wessel Fyhn

Skovfoged