Nu er der gode muligheder for at opleve Trækstien

08-08-2018

Den gode lange sommer har tørret så meget på Trækstien at det har været muligt, for Naturstyrelsen, for første gang i mange år, at slå det meste af Trækstien fra Silkeborg til Kongensbro.

Lidt for sjov men også som god information er der nu et nyt skilt ved Trækstien

Næsten hele strækningen er nu farbar med sommer sko. Med den nuværende vandstand er der kun enkelte steder hvor der er brug for gummistøvler.

Vi har renoveret ca. halvdelen af den samlede strækning med det mål at den skal være farbar i ca. 10 måneder om året. For løbende at formidle mulighederne for færdsel, har vi nu opsat skilte, som vidst nedenfor, ved alle nedgange til den renoverede del. Her kan man aflæse hvilket fodtøj vi anbefaler til turen på Trækstien. Hvis man kan se skoen over vand er det en mulighed. Hvis skoen er vanddækket er anbefalingen gummistøvler. Osv.

Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune har de seneste år renoveret 11.5 km af den samle Træksti fra Silkeborg til Kongensbro. Der er på denne strækning udkørt ca. 8.000 m3 grus og bygget en træsti på ca. 1.000 meter. Grøfterne er renser op og der er etableret nye underløb under stien. Samlet er der anvendt 9 mio. kr. til denne renovering. Både Naturstyrelsen og kommunen arbejder løbende på at skaffe midler til renovering den resterende del af Trækstien på små 10 km.

Trækstien er en vigtig den af den fælles drøm om at få etableret en Gudenåsti fra kilde til fjord med samlet strækning på 173 km. Alle 7 Gudenå kommuner er i gang med at renovere delstækninger af det samlede projekt. Strækningen fra Silkeborg til Kongensbro er den mest unikke del af den samlede Gudenåsti. Den ligger helt tæt på åen og er ejet af Naturstyrelsen.