Kjællinghølbroen afspærret på grund af risiko for sammenstyrtning

20-12-2018

Viborg Kommune har den 19. december afspærret Kjællinghølbroen ved Gudenåen i Bjerringbro.

Naturstyrelsen Kronjylland ejer det areal nord for Guden hvor Kjællinghølbroen står, derfor viderebringer vi denne pressemeddelelse fra Viborg Kommune:

 

 

 

Kjællinghølbroen er angrebet af råd i de bærende konstruktioner. Det viser en undersøgelse, som Viborg Kommune har ladet sin eksterne rådgiver Rambøll foretage på baggrund af observationer af skader på broens bærende konstruktion. Rambølls undersøgelser viser, at råd i broens bærende stammer betyder, at Kjællinghølbroens bæreevne er reduceret så kritisk, at det medfører en stor risiko for sammenstyrtning.

Viborg Kommune har derfor den 19. december 2018 øjeblikkeligt afspærret adgangen til broen med skiltning. Det gælder både for adgang fra land og for sejlads under broen.

Klima- og Miljøudvalget har modtaget en orientering om sagen.

Viborg Kommune er i kontakt med Rambøll for at undersøge mulighederne for, at broen kan understøttes midlertidigt, så afspærringen kan fjernes i en periode, mens der findes frem til en endelig løsning. Det er usikkert, om der vil kunne opnås tilladelse til at opsætte en midlertidig understøttelse i henhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Kjællinghølbroen forventes tidligst at kunne åbnes midlertidigt i løbet af første halvår 2019.

Kjællinghølbroen blev taget i brug i 2012 og var i 2016 afspærret et par måneder på grund af en alvorlig skade på en af de bærende træstammer på broen.
I 2016 var Viborg Kommune nødsaget til at lukke Kjællinghølbroen som følge af en alvorlig skade på en af de bærende træstammer på broen. Broen var lukket i ca. to måneder, hvorefter den blev genåbnet, da entreprenøren havde udbedret skaden.

Viborg Kommune har siden skaden i 2016 været i dialog med entreprenøren om broen, fordi Kommunen er bekymret for, at skaden skyldes en grundlæggende konstruktionsfejl.

Yderligere oplysninger

Henvendelse til Viborg Kommune, Carsten Funch Madsen, mail: Obfuscated Email