Myretuer i Grene Sande

20-12-2018

Menneskeskabte holme til myretuer

Nyetableret myretue i Grene Sande

Naturstyrelsen har skabt tre holme ved Grene Sande sydvest for Grindsted. Holmene skal give myrer et tørt leje, som de kan bruge til etablering af myretuer.

Den truede sommerfugl, Ensianblåfugl, er blandt andet afhængig af Myrmica-myrearten i dens livscyklus. Myrerne trækker sommerfuglens laver ned i myretuen, hvor de fodrer den som en af deres egne larver.

Disse myretuer skal være tæt på Klokke-Ensian, da det er på denne blomst, at sommerfuglen lægger sine æg.

 

For at skabe disse holme, blev der skrapt cirka 10 centimeter topjord af tre små områder. Samtidig med at skrabene leverer jord til holmene, vil de også skabe fugtige lavninger, hvor forhåbningen er, at klokkelyngen vil indfinde sig, da den virker som nektarkilde til Ensianblåfuglen.

 

Spørgsmål om projektet kan rettes til Naturstyrelsen:

 

Simon Bo Sørensen

Skovfoged

Tlf. 93 59 69 72

E-mail: Obfuscated Email