Nøffelskoven "tunes"

06-12-2018

Nøffelskoven ved Nybøl er en lille rekreativ skov, der er plantet for 10 år siden som en træsamling med de fleste danske træarter. Nu fældes der en del træer for at øge variationen.

Indkørslen til Nøffelskoven 2018

Nøffelskoven ved Nybøl er en lille rekreativ skov, der er plantet som en træsamling med de fleste danske træarter.
Skoven har været usædvanlig lige fra anlægget. Nu, hvor den er 10 år gammel og har fejret jubilæum, forsøger Naturstyrelsen at gøre den endnu mere spændende ved en rekreativ skovpleje, man næppe benytter andre steder i landet fortæller skovfoged Martin Reimers.

For at få den størst mulige variation i skoven, bliver der fældet en del træer i den ene halvdel af hver lille bevoksning, mens der ikke bliver fældet træer i den anden halvdel. På den måde får man hurtigt solrige skovdele med tykke stammer og opvækst af buske og træer i de udtyndede områder, mens de urørte arealer bliver til mørk skov uden ret meget undervegetation men med mange ranke stammer.

De fældede træer giver dødt ved til gavn for svampe, insekter og fugle, mens nogle få træer i stedet for at blive fældede får fjernet barken i en ring forneden. Så dør de stående efter nogle år og det giver levemuligheder for andre svampe og insekter, end hvis de blev fældet. På den måde ”tuner” vi skoven, så den hurtigere kommer til at ligne en gammel dansk skov fyldt med liv og variation, slutter Martin Reimers.

Birketræer der skal tyndes - billedet er fra 2014Birketræer der skal tyndes - billedet er fra 2014.