Træer fældes ved Bjørnholt af hensyn til naturen

22-02-2018

I forbindelse med anlæggelsen af motorvejen ved Silkeborg har Naturstyrelsen overtaget større markarealer mellem Nordskov og ejendommen Bjørnholt ved Borgdalsvej.

Dele af arealerne er under tilgroning og Naturstyrelsen har derfor igangsat en længe planlagt udvidelse og forskønnelse af naturområderne her.

Bjørnholt er en gammel landbrugsejendom, der ligger langs Borgdalsvej imellem Sejs og Hårup.

Ejendommen er meget varieret, hvor åbne områder veksler med skove på skrænter og i gamle råstofgrave.

Særlig stor naturværdi har det store flotte ovedrev, som er et af de bedste overdrev i Midtjylland.

Et ovedrev er et åbent græsningsland, der næsten får præg af savanne.  En lang række planter, svampe og dyr er tilpasset til at leve netop her, og trives ikke andre steder, det gælder f.eks. mange vokshatte og blomster som mælkeurt, knoldranunkel og bakketidsel.

Overdrev er en landskabstype, der er gået kraftigt tilbage, men netop her kan vi faktisk vende udviklingen og fremme ovedrev. Flere steder i området er der engang plantet træer, især gran og fyr, eller birk og fyr har sået sig selv ind over de åbne områder. Nu går vi ind og fjerner dem igen, dog sådan at vi lader eg og bøg stå tilbage.

 

Bjørnholt er imidlertid mere end ovedrevet. På skrænterne langs Borgdalsvej ligger gammel løvskov. Her har træerne været stævnede, dvs. de er skåret ned og nye skud er så vokset op fra stubben. Driftsformen var effektiv da det gjaldt om at lave brænde, men træet bliver skævt, ofte med huller og får lidt troldeskovsagtigt præg.  Til gengæld bliver skoven egnet for insekter og fugle.  Ved at fjerne selvsåede uønskede nåletræer vil vi fremme den gamle løvskov.

Endelig er der faktisk også dele af råstofgravene med særlig henblik på grusgraven ved Borgdalsvej. Her var tidligere åbne skrænter med en god bestand af firben, græshopper og særlige edderkopper, nu er det groet til. Men ved at fjerne primært nåletræerne vil vi genskabe nogle af de rå men naturmæssigt værdifulde åbne skrænter.

 

Imedens rydningerne står på vil der blive brugt tungt grej så der vil komme spor, og der kommer til at ligge kvas tilbage og stakke af træ, men skynd dig kom om føje år og nye overdrev og skrænter med et blomsterflor står.