Derfor fodrer Naturstyrelsen dyrene i Mols Bjerge om vinteren

09-02-2018

Når vinteren sætter ind, er tilskudsfodring et nødvendigt supplement til den føde, som dyrene selv skaffer på naturarealerne.

Der har i denne uge været debat på forskellige sociale medier om, at Naturstyrelsen fodrer de kvæg, der plejer overdrevene på statens naturområder i Mols Bjerge og på Helgenæs.

Dyrene græsser på større arealer, der for langt hovedpartens vedkommende er udpeget til Natura-2000-områder. Naturen her er af typen "surt overdrev", og Naturstyrelsen er forpligtet til at sikre, at arealerne har en gunstig bevaringsstatus. Det indebærer, at græsset bliver holdt kort, at arealerne ikke springer i skov og at fx gyvel ikke breder sig og dermed fortrænger andre karakteristiske arter. Her spiller de græssende dyr en stor rolle.

- I størstedelen af året finder dyrene selv deres føde og plejer på den måde naturen på optimal vis. Når vinterperioden forhindrer dyrene at finde tilstrækkelig naturlig føde, vælger vi at give dem et tilskud af foder i form af lokalt produceret økologisk hø. Tilskudsfodringen sker alene for, at vi har det nødvendige antal dyr, der skal til for at holde det nødvendige græsningstryk på overdrevet og sikre naturindholdet, siger Peter Brostrøm, skovrider i Naturstyrelsen Kronjylland.

Tilskudsfodringen er tilrettelagt, så det sker efter dyrenes behov, og så de lovgivningsmæssige forpligtelser til dyrevelfærd bliver opfyldt. Der er på forhånd udarbejdet en foderplan, som svarer til, at dyrene får dækket cirka 50 procent af deres energibehov i vinterperioden. Det betyder, at dyrene fortsat selv skal finde resten af maden i naturen. Ved længerevarende sne og frost, som helt forhindrer dyrene i at finde føde, vil mængden af tilskudsfoder blive øget.

Tilskudsfodringen sker på små foderpladser, som udgør under 1 procent af Naturstyrelsens samlede areal. De er placeret, hvor det påvirker overdrevsnaturen mindst muligt.

Naturstyrelsen forvalter cirka 650 hektar overdrevsarealer i Mols Bjerge og på Helgenæs og har et eget dyrehold med cirka 160 ammekøer plus kvier og 200 moderfår. Disse dyr græsser på arealerne hele året. Antallet af dyr er tilpasset det nødvendige græsningstryk for at opretholde overdrevsnaturen. Naturstyrelsen har mere end 30 års konkret erfaring med sammenhængen mellem græsningstryk, dyreracer og effekter i forhold til gunstig udvikling og sikring af overdrevsnaturen i området.

Naturstyrelsen har genskabt betydelige arealer med overdrev i området, og det samlede areal med overdrevsnatur stiger år for år.