Kom og få indflydelse på Naturstyrelsen Thys nye driftsplan

21-02-2018

Naturstyrelsen Thy inviterer til 2 offentlige møder om driftsplan 2017-32 for statens skov- og naturarealer i Thy, Hanherred og på Mors

Arkivbillede fra Thagaards Plantage

Naturstyrelsen Thy forvalter et område på 32.280 ha. Arealerne udgør tilsammen en enestående natur bestående af en mosaik af store klitheder, store plantager, samt små og store søer. En mosaik, der ofte er underlagt barske naturgivne forhold, hvilket har formet en varieret og spændende natur. Den nye driftsplan tager udgangspunkt i at fortsætte arbejdet med at sikre og forbedre naturværdierne, dyrke skovene naturnært, passe på kulturhistorien samt at give gode vilkår for friluftslivet.

I 2014 inviterede Naturstyrelsen alle til at komme med forslag til de statsejede skov- og naturarealers forvaltning. Skriftlige forslag, kommentarer, resultater fra workshops m.v. foreligger nu som et udkast til en ny driftsplan.

Den nye driftsplan er sendt i høring indtil den 22. marts 2018. Planen præsenteres ved 2 offentlige møder, henholdsvis  torsdag d. 1. marts 2018 i Sjørring Hallen og onsdag d. 7. marts 2018 på Fjerritslev Kro. Begge dage fra kl. 19-21:30. På møderne præsenteres planen er der lejlighed til at stille spørgsmål og debattere planforslaget. Du kan læse mere om driftsplanen her.

På møderne vil der i øvrigt være valg af 2 repræsentanter for uorganiserede brugere til Brugerrådet for Naturstyrelsen Thy. Alle med interesse herfor kan stille op til valg. Læs mere om brugerrådet her.

Alle er velkomne til at møde op. Der er ingen tilmelding.

undefined

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider