Rynket rose ved Vangså behandles

09-02-2018

I næste uge påbegyndes en indsats mod den invasive art rynket roses fremfærd på et større område ved Vangså

Arkivbillede fra en lignende behandling ved Svinkløv Plantage, Jammerbugt Kommune, i december 2017

Mandag den 12. februar starter entreprenøren behandlingen af rynket rose på et større område nord og vest for Vangså. Metoden der anvendes denne gang er nedgravning, hvor man graver forekomster af rynket rose ned i ca. 80-100 cm dybde og dækker plantematerialet til med sand. Terrænet bibeholdes og arbejdet følges tæt i samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og entreprenøren. Arbejdet forventes at vare minimum en måned.

Rynket rose er en invasiv art, der spreder sig overraskende hurtigt – både ved rodskud og spredning af frø. Arten overskygger naturligt hjemmehørende arter og naturtyper udkonkurreres med faldende biodiversitet til følge. Hvis man ikke gør noget for at mindske forekomsterne af rynket rose, vil den på sigt ændre vores klitlandskaber markant, og flere sjældne arter vil forsvinde. Bl.a. har vi et særligt ansvar for at passe på f.eks. markfirben og planterne strandsnerle og skotsk lostilk, der er listet som rødlistet. Sidstnævnte findes kun i Thy. Derfor arbejder vi på at reducere antallet af forekomster af rynket rose på Naturstyrelsens arealer.

Naturstyrelsen har forinden gennemgået planteobservationer og naturtyper, således at maskinføreren kan tage de nødvendige hensyn for at passe på de sjældne planter. Tidligere var en dynamisk kystnatur ensbetydende med åbne afblæsningsflader, der tilgodeså bl.a. markfirben og flere arter af insekter samt edderkopper. Den åbne sandflade er i dag mange steder erstattet af tilgroede klitter. Ved at der laves åbne sandflader ved de gravede områder, vil disse dyregrupper i en periode opleve et større leve- og jagtområde. På sigt vil sandfladerne gro til igen, og den nuværende behandling vil ikke være til at spore, bortset fra den reducerede forekomst af rynket rose i landskabet.

Se kort over det område der behandles.

Læs mere om projektet LIFE sårbar natur langs vestkysten, som denne indsats er en del af.

undefined

Kontakt

Cornelia Maj Christensen

Naturmedarbejder