Indflytningsklar bolig ledig – for tårnfalk

06-02-2018

Takket være en gruppe frivillige og Danmark Naturfredningsforening er der nu en yngleplads til tårnfalke i Nyløkke-området.

I forbindelse med motorvejsbyggeriet rundt om Silkeborg har Naturstyrelsen Søhøjlandet overtaget en del jorde øst for Nordskoven og ud mod Borgdalsvej. 

Området er overvejende åbne græsområder og marker. Men et sådant landskab er velegnet som jagtområde for tårnfalk, og ret ofte ser man da også tårnfalk jage på græsrabatterne langs motorvejstilkørslerne. 

 Et velegnet levested, men ingen redepladser!

Det er der nu rådet bod på, i skovbrynet her er der nu opsat en redekasse til tårnfalke.  Kassen er bekostet af Danmarks Naturfredningsforening og arbejdet med at sætte kassen op er klaret af en gruppe frivillige (”Midtjysk ugleforsyning”), der tidligere har opsat redekasser til ugler og vendehals i vores skove. 

Kassen hænger i skovbrynet mod øst. Her er læ og fri tilflyvningsforhold, så chance for at tårnfalke får øje på kassen er gode.

Redekassen kan ses på god afstand, så man kan iagttage aktivitet omkring den uden at forstyrre beboerne.  

Det bliver spændende at se, om vi allerede kan få kassen besat i år, og derpå følge udviklingen. Området er stort og måske ville der være plads til flere kasser?