Tag med på debat-skovtur

13-02-2018

Hvordan skal Statens del af Rold skov udvikle sig de kommende år?
Ny-driftsplan for Naturstyrelsen Himmerlands skove for de næste 15 år – og planer om store områder med urørt skov.

Tag med på debat-skovturen søndag den 4. marts kl 13.00 til 16.00

Mødested P-pladsen på hovedvej 180 Ved 20 km-stenen (fra Hobro) som står ca. 2 km syd for Rold Storkro.

Beklædning: varmt tøj og solide travesko. Turen er ikke egnet for barnevogne og kørestole.

 

undefined

 

Statens skove ændrer sig i disse år – langsomt men sikkert. Hvor hovedformålet med skovdriften tidligere var at afhjælpe landets træmangel, er formål som naturbevarelse, biologisk mangfoldighed, friluftsliv, grundvandsbeskyttelse mm. kommet i fokus. For at tilgodese disse behov optimalt i arealdriften kræves retning og planlægning.

Naturstyrelsen laver 15-årige driftsplaner for hvordan skoven skal udvikle sig. Netop nu er der I perioden 12/1-2018 - 9/3-2018 offentlig høring af en sådan ny plan for Naturstyrelsens skove og naturarealer i Himmerland. Planen kan ses på nettet på flg. link: http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/himmerland/ På skovturen vil vi vise nogle af de planlagte ændringstiltag og disse vil blive debatteret.

Samtidig er et landsdækkende forslag til udlæg af 13.300 ha såkaldt statslig biodiversitetsskov i høring. Det drejer sig om områder som fremover skal friholdes fra forstlig drift, og hvor de naturlige processer skal have fortrinsret. Forslaget omfatter 450 ha – eller ca. 20 % af statens arealer - i Rold skov og kan ses på flg link: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/ Vi vil på turen også besøge nogle af disse arealer og debattere disse forslag.

Vi glæder os til en god debat. Vel Mødt.