Træfældning i Slagslunde Skov

08-02-2018

Naturstyrelsen vil i de kommende mange uger fælde rigtig mange træer i Slagslunde Skov.

Skovfoged Jens Bjarke Hansen fra Naturstyrelsen forklarer: ”Der er mest tale om udtynding af halvstore træer, så der bliver plads til, at de blivende træer får lys og næring og derfor kan vokse sig rigtig store.
Udtyndingen er dermed med til at sikre, at bevoksningerne udvikler sig til store, sunde og harmoniske træer!”

Skovningsmaskinen har travlt i Slagslunde Skov

Et enkelt sted, vil der dog være tale om, at alle træerne i området bliver fældet, da der er tale om nåletræer, som nu er blevet ustabile, og ved storm er der stor risiko for, at de alle vælter. Ligeledes er træerne også modtagelige for insektangreb.

Området vil efter fældningen blive overladt til naturlig tilgroning, og det vil derfor blive et eldorado for fugle og andre dyr.

Det er mægtige maskiner, der udfører arbejdet, og det kan se voldsomt ud, når sådan en maskine arbejder sig frem og fælder træer. Senere kommer endnu en maskine, som samler træet sammen, og kører det ud til skovvejen.

undefined

Efter fældningen bliver træet savet op i mindre stykker, alt efter om det skal blive til gulve, brænde eller noget helt tredje.

undefined

 Til sidst bliver træet kørt ud af skoven

Alt træet bliver solgt, og noget bliver senere transporteret til savværker, så vi måske kan finde det igen hjemme i huset som møbler, gulve, køkkenværktøj og andre nyttige sager.

”En del af træet bliver endda eksporteret til blandt andet Kina, og det er derved med til at sikre vores fælles økonomi!” Uddyber Jens Bjarke Hansen.

Det træ, som skal sælges som brænde, bliver lagt i større eller mindre stakke ude ved skovvejen.

Man kan købe en stak ved at gå ind i Naturstyrelsens netbutik for brændesalg på hjemmesiden: http://www.naturstyrelsen.dk  under lokalenheden Østsjælland. Klik her og gå direkte til salgssiden. Hvis der ikke er stakke på hjemmesiden, så er de stakke, man ser i skoven, enten solgt eller ikke salgsklare endnu (opmålt og lagt ud på hjemmesiden).

Skovningen kan desværre ikke ske helt uden gener for skovenes daglige brugere, idet det kan blive nødvendigt, at man omlægger ruten for den daglige tur i skoven. 

Naturstyrelsen kan ved skiltning afspærre de bevoksninger, hvor fældningsarbejdet aktuelt finder sted, for at sikre at ingen uforvarende forvilder sig ind i et område, hvor maskiner eller skovarbejdere er i færd med at fælde træer. Eventuelle afspærringer vil blive nedtaget op til weekends. De store skovveje ryddes løbende (om muligt, dagligt) for grene; de mindre stier ryddes, når arbejdet er afsluttet. Små trampestier må skovgæsterne selv optrampe igen.

Naturstyrelsen advarer om, at det kan være spændende at betragte skovningsmaskinerne, når de arbejder, men man skal overholde en sikkerhedsafstand på 70 m fra en arbejdende maskine.

”Hvis du derfor er ude i skoven og støder på vores skilte og afmærkninger, er det vigtigt, at du respekterer dem.

Fældning af store træer er farligt arbejde, og ofte er vores medarbejdere ikke i stand til at se det område, hvor træet vil falde på grund af opvæksten.

Skiltene skal derfor tages meget alvorligt, da det er forbundet med livsfare at trodse forbuddet og færdes i selve skovningsområdet” Slutter skovfoged Jens Bjarke Hansen fra Naturstyrelsen.

Selve arbejdet med fældningen af træerne vil sikkert være afsluttet i løbet af april, hvorimod udkørslen af træet er meget afhængig af, om vejret er det rigtige. Eksempelvis bliver der ikke kørt træ ud af skoven, hvis der er faldet megen regn, og skovbunden derfor er meget blød.