Der er meget vådt i Slotved Skov netop nu

08-01-2018

Vinterens nedbør betyder, at arbejde med tungt materiel har udfordringer i Slotved Skov

Jorden er mættet med vand i Slotved Skov

Store mængder vand i jorden ved Slotved Skov, gør det netop nu besværligt at blive færdig med både hegnsarbejdet og anlæg af P-plads m.v.
Da der flere steder i området er meget leret, tager det relativt lang tid for vandet at sive ned, så færdsel med maskiner må af og til indstilles. Dels fordi det er vanskeligt for dem at køre, og dels for ikke at lave for store skader på landskabet.

Når der igen kan arbejdes vil de forskellige delprojekter blive færdiggjort, og P-pladsen vil blive åbnet for de besøgende gæster.

Se mere på projektets hjemmeside: Slotved Skov