Der fældes lige nu træer i Østerild Plantage

24-01-2018

På trods af at det kan virke voldsomt passer Naturstyrelsen på naturen og skovens gæster

Arkivbillede af en skovningsmaskine i aktion

Lige nu fælder vi træer i Østerild Plantage i området omkring Gl. Aalborgvej. Området vil være præget af skovningsarbejde, og der vil kunne ses flere store maskiner i aktion. Fældningsarbejdet forventes at vare minimum et par måneder.  Men hvorfor gør vi egentlig dette?

Træfældningen er et led i den naturnære skovdrift, som skal gøre skoven mere varieret, stabil samt øge naturindholdet. Samtidig udgør indtægterne fra salg af træ et vigtigt tilskud til plejen af Naturstyrelsens øvrige naturarealer og til faciliteter til friluftslivet.

Generelt forsøger vi at undgå at skovens brugere bliver berørt af træfældningen. Men enkelte steder er det nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde for en periode at afspærre stier, ruter og spor i skoven. Derfor sigter vi efter at være så effektive som muligt i skovdriften, så den generer skovens brugere så lidt som muligt.

I forbindelse med træfældningen er der mange hensyn at tage til omgivelserne. Maskinførerne udstyres med såkaldte ”paspåkort”, hvor alle naturmæssige hensyn er indtegnet, f.eks. sjældne planteforekomster, redetræer mm. samt fortidsminder. Herved sikrer vi at træfældningen foregår på en så skånsom måde som muligt. De maskinførere Naturstyrelsen anvender, har alle været på kursus for at sikre at Naturstyrelsens retningslinjer, miljøkrav osv. overholdes. Læs mere om de grønne hensyn i den naturnære skovdrift her.

Husk at holde god afstand til de store maskiner, når de arbejder - gerne mindst 100 meter.

Kontakt

Per Kynde

Skovfoged