Digearbejde på Birkesø

30-01-2018

I de kommende dage arbejdes der på forstærkning af diget i den nord-østlige ende af Birkesø.

Den kraftige blæst får vandet til at slide på diget

Vandet er på få måneder vendt tilbage til Birkesø og søen har indenfor de seneste par uger opnået den størrelse, Birkesø skal have.

De seneste dages kraftige blæst har bevirket at bølger har tæret på diget langs Birkesøs nord-østlige kant. Diget er anlagt med en lang flad hældning ud mod søen, så vanddybden op mod diget er lav. Alligevel har den kraftige vind givet anledning til, at små bølger har kunnet erodere noget af diget bort. Da diget er bygget op omkring en vandtæt membran, er der ikke fare for, at vandet vil løbe ud af søen. Det er dog nødvendigt at reparere diget for ikke at blotlægge den vandtætte membran. De næste par dage vil diget blive sikret mod yderligere erosion.

For at sænke vandstanden lidt i søen, så der kan arbejdes på diget, ledes vand dels ud nord om søen via grøften vest for Vildmosevej og dels via overløbet ud i Hovedkanalen. 

Når vegetationen til foråret dækker diget, vil det være med til at holde på jorden og herved modvirke bølgernes eroderende effekt.