Nye dyrehegn på bakker og langs bækken.

04-01-2018

Naturstyrelsen Søhøjlandet arbejder i øjeblikket på at opsætte nye dyrehegn to steder:
Langs Bryrupbanestien ved Hulbæk og på skrænten ved kanorastepladsen ved Alling Vest.
Hegnene er et ”biodiversitetsprojekt”, et projekt der har til formål at forbedre forholdene for vilde dyr og planter.

Hvis du tilfældigt kommer forbi kanorastepladsen ved Alling Vest eller med Bryrupbanestien fra Virklund mod Them og ser maskiner i arbejde, så er det fordi Naturstyrelsen er i gang med at sætte nye hegn op.

Formålet med hegnene er at kunne afgræsse naturområder til gavn for landskab, planter og dyr. 

Begge steder drejer det sig om naturområder, såkaldt § 3 natur. Lysåbne områder med en artsrig plante og dyreliv, men begge steder er områderne ved at vokse til i krat.

Langs Bryrupbanestien drejer det sig om et smalt område langs Hulbæk opstrøms Horsensvej med eng og vandløb.  Vi har i forvejen hegnet et område på den modsatte side af Horsensvej, hvor vi nu i to år har fået afgræsset med geder. Det har lysnet i en tæt trævækst af især pil og ær, og vi kan se, at der er kommet flere blomstrende urter og at mængden af snoge er steget, og samtidig give ”indkigget” over bækken en anderledes oplevelse for de besøgende. Ved at græsse ovenfor vejen håber vi at en tilsvarende udvikling vil følge.

Ved Alling Vest drejer det sig om en stejl skrænt med overdrev: tørt åbent græsland.  Området har været næsten lukket af gyvel. De er blevet slået og vi regner med at en græsning kan holde gyvelen tilbage og genskabe det tørre blomstrende landskab. 

I alt bliver der hegnet knap 2 Ha, ikke meget men en mosaik af mange små naturområder er værdifulde for spredningen af dyr og planter

Begge steder er planen at græsse med geder der er vant til mennesker, og ved Alling Vest sørger vi for, at der bliver låger ind i hegnene, så der er mulighed for både at opleve dyrene og forhåbentligt et væld af blomster.