Højspændingsmaster fjernes i Vestskoven

30-01-2018

Nu fjernes en del af de store højspændingsmaster i Vestskoven.
De luftbårne højspændingsledninger er blevet erstattet af et jordkabel gravet ned langs Vestskovvej og Fabriksparken.

Det er de her store master der nu forsvinder fra Vestskoven

I uge 6 begynder så arbejdet med at få fjernet de i alt 28 højspændingsmaster på Naturstyrelsens arealer. Hele arbejdet forventes at vare en god del af foråret, så skovens gæster må være forberedt på at møde drabelige maskiner og måske blive nødt til at lægge turen en anden vej, da det nogle gange er farligt at færdes, der hvor arbejdet er i gang. Der bliver naturligvis lavet afspærringer, så ingen er i tvivl om, hvor man ikke skal befinde sig, og hvor det er sikkert at færdes.

Det er et stort arbejde hvor Energinet oplyser, at man først beskærer buske og småtræer ved mastefødderne. Derefter er det op i masterne for at fire luftledningerne ned fra elmasterne. Når masterne er fri af ledningerne, væltes de kontrolleret – lidt ligesom et stort træ, der fældes. Herefter bliver masterne klippet til skrot og tilbage er bare at frigrave og ophugge betonfundamenterne, så buske, træer og dyreliv igen kan indfinde sig.

I Naturstyrelsen glæder vi os over, at de meget dominerende og ret grimme master nu kommer væk. Masterne og de mægtige ledninger har i den grad været synlige, og de har endda været tydelige at høre i fugtigt vejr, hvor man selv på lang afstand har kunnet høre en karakteristisk summen fra ledningerne.

Strækningen, hvor der fjernes ledninger og master, er samlet på 8,5 km.