Husby Klitplantage får igen besøg af skovningsmaskinen

03-01-2018

I januar 2018 vil Naturstyrelsen skove større contortafyr-bevoksninger (klitfyr) i området nord for Kochsvej ved Hareflod. Træffekterne vil løbende blive kørt ud til vejen, mens toppene forbliver på arealet sommeren over, hvorefter de flishugges. 

Aktiviteterne vil medføre belastning af skovvejene. Eventuelle skader på vejene vil blive udbedret, når skovningen og udkørslen af træet er afsluttet. 

Skovningen gennemføres i henhold til driftplanen for Husby Klitplantage. Målet er at området bliver en løvtræsdomineret åben græsningsskov, som også vil omfatte de tilstødende skovbevoksede arealer samt engarealerne nord for skoven.