Kør kun med travheste på træningsbane

18-01-2018

Fra 1. februar 2018 tillader Naturstyrelsen ikke længere kørsel med travheste i de bornholmske statsskove. Det sker af hensyn til de øvrige brugere af naturen. For at travkuskene fortsat har mulighed for at træne deres heste i skoven har Naturstyrelsen i samarbejde med travbanen anlagt en 2,5 km lang træningsbane.

Det er som udgangspunkt forbudt at køre med travheste i skoven, men indtil nu har Naturstyrelsen givet tilladelse til, at der måtte køres med travheste i Almindingen og Rø Plantage. Den tilladelse forlænges ikke, da der er kommet mange flere andre brugere til i skovene siden tilladelsen blev givet første gang. Herudover forventer Naturstyrelsen, at stigningen vil fortsætte, da både regeringen og Bornholms Regionskommune har som mål, at flere skal bruge naturen.

”En travhest med sulky fylder meget på skovvejene og kommer ofte kørende i høj fart. Kusken har dårligt udsyn og det kan være svært at standse hesten hurtigt. Det kan være en skræmmende og en potentielt farlig oplevelse for de andre brugere,” siger skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm.

For at travkuskene fortsat har mulighed for at træne deres heste i skoven har Naturstyrelsen i samarbejde med travbanen anlagt en 2,5 km lang træningsbane nord for travbanen, hvor træningen kan foregå. Desuden er Naturstyrelsen klar til at tillade træning på en udvalgt vejstrækning i vinterhalvåret, hvis der kan indgås en aftale om, at brugerne hjælper med vedligehold af vejen.

”Det stigende antal mennesker i skovene kræver en regulering af den færdsel, som kan virke generende eller farlig for de øvrige brugere. Det er derfor vi fx anlægger mountainbikespor til MTB-folket og hundeskove, hvor hundeluftere kan slippe hunden fri. På samme måde har vi nu udlagt et område, hvor travtræningen kan foregå uden at brede sig i hele skoven,” siger Søren Friese og fortsætter:

”Jeg har stor forståelse for, at det er ærgerligt, når man ikke længere får lov til at dyrke sin sport på de samme steder som hidtil. Men som hele samfundets forvalter af statens naturområder skal vi afveje hensynene til de mange forskellige brugere af skoven, så flest mulig får en positiv oplevelse.”

Det er som altid tilladt at ride i skovene, og Naturstyrelsen er også indstillet på at give en kørselstilladelse til travkuske som bor tæt på skoven, så de kan køre til travbanen eller træningsfaciliteterne i skridtgang.

Søren Friese

Skovrider
Bornholm