Ny sø øst for Næstved i skovrejsningsområde

12-01-2018

Bynært naturområde får en ny sø og lang række muligheder for friluftsliv og naturoplevelser.

Hen over nytår er Næstvedegnen blevet en sø rigere. Næstved Kommune og Naturstyrelsen er i fuld gang med et storstilet projekt, der vil skabe et bynært naturområde, med en lang række muligheder for friluftsliv og naturoplevelser.

Lige øst for Rønnebæk By har Naturstyrelsen købt et 35 ha stort område til skovrejsning. Den tidligere landbrugsjord er, langsomt men sikkert, ved at blive omdannet til et varieret landskab med stier gennem løvskov og hyggelige lysninger, som snor sig langs søer og vandløb.

Skovrejsningen foregår som led i samarbejdsaftalen med Miljø- og Fødevareministeriet om statslig skovrejsning omkring Næstved. Skoven bliver plantet i foråret 2018 og midt i skovrejsningen er Næstved Kommune og Naturstyrelsen, netop nu, ved at lave en ca. 8 ha stor sø - en såkaldt klimasø - der skal give vand til Rønnebækken.

I dag tørrer Rønnebækken næsten ud i tørre sommer til stor skade for bækkens fisk og krible/krable-liv. Den nye sø skal ”holde på vandet” fra bækken om vinteren, hvor der er rigeligt med vand, for så at lede det tilbage til bækken om sommeren, hvor der mangler vand.

Søen laves i områdets kuperede landskab ved at etablere to dæmninger i nogle eksisterende lavninger. Der graves således ikke ud til søen. Bækkens fisk og smådyr vil helst have koldt vand, og derfor tages vandet fra bunden af søen, hvor det er koldest, via et sindrigt system af dræn.

Samtidig medvirker søerne til at vandmiljøet forbedres i Karrebæk Fjord og til at der vil udvikle sig en varieret og rig natur i området.

Før jul blev dæmningerne færdige, og søerne er nu ved at være helt fyldt op med vand. 

 

Jørgen Sandby Nielsen

Specialkonsulent
Storstrøm