Pas på - der skoves!

29-01-2018

I januar og februar vil man adskillige steder i skovene kunne høre både motorsav og skovningsmaskine i arbejde.

I må gerne opleve det, men husk at holde en stor sikkerhedsafstand.

 

 

 

 

I januar og februar fældes der træer på fuld kraft i Naturstyrelsen Søhøjlandets skove.

Skovarbejdere er ude med motorsave og fælder store bøge. De begyndte i Østerskov allerede midt i januar, derpå Sønderskov, Høgdal og endelig Vesterskov.

I alt skal der her skoves ca. 2000 M3 træ. Svarende til ca. 800 store bøge. Det lyder måske af meget, men i forhold til hvor mange store bøge der står i skovene, er det begrænset og mindre end tilvæksten i skovene. Dertil kommer så andre mindre hugster og maskinskovning.

 

Når skovarbejderne går med motorsaven kan de ikke høre noget, og med deres sikkerhedsudstyr er deres udsyn også begrænset, så vis hensyn og hold god afstand til skovningen og gå evt. en anden vej. 

Hvis I gerne vil se fældningen så husk sikkerhedsafstand, mindst 2 gange træets længde, og stil jer så skovarbejderen kan se jer og se at I bliver på afstand. 

Husk at træet altid er længere end det er højt!  Når vi beder folk vurdere hvor langt ud et givet træ når, hvis det fældes, når det altid længere ud.

 

Skovningsmaskinen fælder især nåletræ og mindre løvtræ.

Den kører lige nu i Nordskov og Hårup Sande, men fortsætter så skovene rundt hele det første halvdel af året.  Her er sikkerheden faktisk endnu vigtigere at overholde.  Det går hurtigt, og maskinføreren skal holde øje 360 grader rundt om maskinen. Skulle fældekæden springe kan led flyve som projektiler gennem skoven.  Hold mindst en afstand på 75 m. Kører maskinen nær vej så gå hellere en anden vej og lad maskinen arbejde i fred.  Personer tæt ved vil ofte gøre føreren nervøs, ”hvor er de henne lige nu?”, og han vil så ikke koncentrere sig fuldt ud om selve fældningen. 

Både for vores og jeres egen skyld overhold sikkerhedsafstande.

I alt skal der i det kommende halvår skoves ca. 4000 m3 løvtræ og 16.000 m3 nåletræ.  Træet sælges til industrien og er med til at sikre en del af vores træforbrug i Danmark.