Store mængder vand i naturen giver ikke altid problemer

23-01-2018

Vi er faktisk glade for vand i naturen. En af de vigtigste livsbetingelser i naturen er jævnlige oversvømmelser. Vort kulturlandskab har mange steder mangel på vand grundet grøftning.

Store mængder vand på Hulsig Hede

I denne vinter kan man mange steder i naturen se mere vand på arealerne, end vi plejer. De store vandmængder kan være til gene for både land- og skovbrug. I naturlandskaber kan det udmærket forholde sig anderledes. Vand er ofte en mangelvare, og rigelige nedbørsmængder i vinterhalvåret sikrer mange steder et vådt og fugtigt miljø i naturen, der er til glæde for både planter og dyr. På klithederne er det især en sjælden græs art som fin bunke, der kræver skiftende vandstand. Klokkelyng kræver permanent fugtighed omkring rødderne. Klokkelyng har tidligere været meget udbredt på Hulsig Hede, men er nu i tilbagegang. Kæruld og klokkeensian drager også nytte af de rigelige vandmængder. Strandtudser er gode til at udnytte variationerne i vandstanden, hvor de hurtigt kan iværksætte yngleaktivitet i mindre vandhuller og damme. Mange fugle, f.eks. rørdrum, tinksmed og krikand drager ligeledes fordel af vandet, som er med til at skabe forhold, der kan fremme yngleaktiviteten. Tilstedeværelse af vand er med til at begrænse trævækst, der ikke hører til på klitheden. Det er f.eks. bjergfyr, contortafyr og sitkagran, der ikke er oprindeligt hjemmehørende i Danmark.   

Læs mere på projektets hjemmeside: LIFE Hulsig Hede