Den høje, grønne orkidé ved Bastemose

11-07-2018

Selv om de fleste forbinder orkidéer med stueplanter, blomsterbutikker og troperne, vokser 35 af Jordens over 25.000 orkidéarter vildt i Danmark. I Bastemose i Almindingen kan man opleve orkidéen ægbladet fliglæbe, som kan blive helt op til 75 centimeter høj.

En blomst af ægbladet fliglæbe. (Foto: Michael Stoltze).

I Danmark er alle orkidearter fredet, og mange af dem er sjældne eller meget sjældne. På Bornholm er de to almindeligste orkidéer den velkendte tyndakset gøgeurt, der blomstrer i maj, og den mindre velkendte skovhullæbe, som først springer ud i juli-august og kan blive op til en meter høj.

Nummer tre blandt de hyppigste orkidearter er ægbladet fliglæbe, som har fået sit besynderlige navn af den simple grund, at den har ægformede blade og blomster med fligede læber. Den er meget let at kende på grund af de to modsatstillede, ovale blade ved grunden af det lige og høje blomsteraks. Planten kan blive kæmpestor med blade på op til ti centimeters længde og en højde på op til 75 centimeter. Alligevel er der ikke mange, der kender orkidéen. Den vokser som regel i ret tæt urtevegetation og tit halvvejs inde under buske og træer, og da blomsterne er små og grønne, ser man som regel først den store orkide, når man nærmest vader i den. Så godt er den kamufleret.

Ægbladet fliglæbe vokser på frodig og gerne kalkrig jordbund og ofte i åbne skove med ask og kildevæld. Her optræder den tit i selskab med firblad, som har fire blade og et smukt, men giftigt, lyseblåt bær.

Ægbladet fliglæbe findes blandt andet ved foden af fugletårnet i Bastemose og mange steder langs stien rundt om mosen. Når man møder den, er det værd at se nærmere på blomsterne, der bestøves af små insekter. Nok er de uanselige, men på tæt hold ligner de små vingede væsener på tynde ben.

Et velvoksent eksemplar af ægbladet fliglæbe omgivet af firblad ved foden af Bastemosetårnet. (Foto: Michael Stoltze).