Flere dødsfald i bisonskoven

12-07-2018

Siden sommeren 2017 har der været væsentlig flere dødsfald blandt bisonerne i Almindingens bisonskov, end Naturstyrelsen har oplevet siden bisonprojektet startede i 2012. Det seneste år er i alt syv bisoner døde, så antallet af bisoner nu er på 12. Tre er døde siden vi sidst gjorde status i maj i år.

”Det er bekymrende, at dødeligheden er så høj, og vi undrer os. De døde bisoner bliver obduceret af dyrlægen for at fastslå dødsårsagen, og det lader til, at flere faktorer spiller ind: Nogle er døde, fordi de har en ringe modstandskraft mod parasitter, andre fordi de er blevet stanget af konkurrenter i flokken, en enkelt er død af betændelse som følge af en fejlslagen drægtighed, og så er de dyr, vi oprindelig indførte fra Polen ved at være så gamle, at det er forventeligt, at de begynder at dø,” siger skovrider Søren Friese.

”Vi har også diskuteret, om det seneste års ekstreme vejr kan have spillet en rolle. Fra sommer til forår regnede det usædvanlig meget, og det kan godt have givet parasitter bedre vilkår for at sprede sig. Og nu har der været en lang periode med ekstremt tørt og varmt vejr, som kan have stresset dyrene, så de er blevet svækket, og nemmere bukker under,” fortæller Søren Friese.

Trods vejret har der været mad og vand nok til dyrene i bisonskoven, og der er ikke observeret giftige planter, som kunne være skyld i dødsfaldene.

Europæisk bison har været næsten udryddet som art, og derfor stammer alle nulevende bisoner fra meget få dyr. Det betyder, at arten stadig kæmper med indavl og dårligt arvemateriale så nogle individer nemt dør af eksempelvis parasitter, som normalt ikke ville være dødelige.

For arten som helhed er det godt, at de svage dyr bukker under, så europæisk bison på længere sigt kan blive en mere overlevelsesdygtig art. Men for det enkelte dyr er det selvfølgelig ikke rart, og det kan også virke voldsomt på os mennesker.

”Vi vil fortsætte med at føre en tæt dialog med dyrlægen og med vores kolleger i andre europæiske bisonprojekter for at se, om vi kan få en bedre forståelse for hvad dødsfaldene skyldes. Men måske er der blot tale om et tilfældigt udsving. Vi vil naturligvis også holde ekstra øje med de resterende dyrs trivsel,” slutter Søren Friese.

Søren Friese

Skovrider
Bornholm