FORBUD MOD BRUG AF ÅBEN ILD PÅ FYN

04-07-2018

Beredskabsstyrelsen indført afbrændingsforbud i hele landet gældende fra d. 4. juli kl. 12:00.
Det betyder at der heller ikke må tændes bål eller anden form for åben ild på Naturstyrelsens arealer.

Billedet er fra brænden på Randbøl hede tidligere på året.

Vi oplever en meget tør sommer, og det er forbundet med stor risiko for naturbrænde. Derfor beder vi vores gæster om at være ekstra opmærksomme når de færdes i naturen. Der skal ikke mere end en enkelt glød eller gnist til at starte en brand.

Vær særligt opmærksom på:

  • Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts – 31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer. Smid heller ikke cigaretskod og lignende i naturen
  • Undlad at parkere bilen i højt græs, fordi varmen fra bilens motor kan antænde græsset
  • Hvis det brænder, så ring 112 – brug evt. 112-appen

Lokale byger ændrer ikke væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør. Ifølge DMI skal der komme flere dage med regn, før det påvirker risikoen for brand.

Afbrændingsforbuddet styres af beredskabsstyrelsen lokalt og på Fyn er det Trekantområdets Brandvæsen for Middelfart kommune og Beredskab Fyn for de resterende 9 kommuners vedkommende.

Vi anbefaler at følge med på Beredskabsstyrelsen hjemmeside: http://brs.dk/forebyggelse/brand/afbraendingsforbud/Pages/afbraendingsforbud.aspx

Beredskabsstyrelsen Fyns Pressemeddelelse:

https://beredskabfyn.dk/media/9260/afbraendingsforbud-genindfoeres-i-nyborg-kommune-faaborg-midtfyn-kommune-og-aeroe-kommune.pdf

Pressemeddelelse fra Trekantområdets Brandvæsen kan læses fra deres hjemmeside: 

http://www.trekantbrand.dk/page.aspx 

Rune Nielsen

Forstfuldmægtig

Anders Hersø Pedersen

Skovfoged