Afbrændingsforbud på alle arealer.

04-07-2018

Beredskabsstyrelsen Nordjylland har pr. 4. juli 2018 kl. 12 udstedt et afbrændingsforbud.

På baggrund af den ekstraordinære tørke denne sommer har Beredskabsstyrelsen Nordjylland udstedt et afbrændingsforbud. Forbuddet betyder, at det ikke længere er tilladt at tænde bål eller bruge kulgrill på Naturstyrelsens lejrpladser og bålpladser.

På betingelse af Konstant opsyn, Egnede slukningsmidler tæt på, samt Fast og ikke brændbart underlag er det dog tilladt at bruge trangia eller lign. sprit / gasdrevne lukkede kogeapparater, men kun på indrettede grill-, bål- og lejrpladser.

Se mere på www.nobr.dk

Leif K. Lyngsø

Skovfoged
Himmerland