Høslæt med le i Småsøerne onsdag d. 22. august 2018 fra kl. 8 til kl. 15.

25-07-2018

Der er tradition for at lave et åbent arrangement med deltagelse af en større gruppe frivillige. Her vil der blive slået med le og høet fjernes fra området.

Vi slår med le hele tiden, så du kan bare komme, når det passer dig!

Kom og se eller prøv selv, hvordan der laves naturpleje i Småsøerne

Det er gammeldags leslåning, hvor man skal lære lidt teknik, før man får det rigtige sving i leen. Alle kan få lov til at prøve eller se, hvordan det foregår og samtidig få noget at vide om engplejen på stedet. Efter slettet kommer Galloway kvæg ind og græsser området af.

Småsøerne, der også hedder Krogenlund Mose, ligger mellem Bastrup Sø og Buresø og mellem Ganløse Eget og skoven Krogenlund. Stedet er en af Danmarks fineste blomsterlokaliteter, med mange sjældne og fredede arter, eksempelvis orkideerne Majgøgeurt og Kødfarvet gøgeurt. Ligeledes er der den sjældne Melet kodriver den kødædende plante, Vibefedt, plus en mængde andre forskellige græsser og urter i Småsøerne. Selve området er af samme grund fredet og beskyttet.

Et af de store problemer med blomsterenge er, at de af sig selv gror til i kratskov, hvis de ikke bliver afgræsset eller slået. Samtidig skal afgræsningen og slåningen ske på en særlig måde, så det fremmer betingelserne for de sjældne blomster.

Naturstyrelsen har de sidste to år udvidet græsningsområdet mod nord og vest. Området er derfor blevet næsten 3 gange så stort. Blandt andet er en del af Ganløse Ås kommet med i græsningen.

Det kan virke mærkeligt, at leslåning stadig bruges i stedet for moderne landbrugsmaskiner. Men de moderne maskiner er for tunge og voldsomme, så det er den gode gamle opfindelse, leen, der er det bedste redskab.