Mjødurten og den orange sommerfugl i Almindingen

13-07-2018

Den naturnære drift af Almindingen gavner den meterhøje mjødurt, som engperlemorsommerfuglens larver lever af. Derfor kan man se mange eksemplarer af den flotte orange sommerfugl i juni og juli.

Engperlemorsommerfugl på værtsplanten mjødurt. (Foto: Michael Stoltze).

Almindingen drives i dag ekstensivt og naturnært for at beskytte og fremme et varieret plante- og dyreliv. Driften betyder blandt andet højere vandstand, da der som regel ikke bliver drænet, stor variation af træarter og mange lysninger med eller uden græsning og høslæt. De mange små, fugtige lysninger, de såkaldte kær, holder sig stort set åbne ved, at rådyr og dådyr bider buske og træer ned. Sådanne kær med høj og meget varieret vegetation findes omkring Bastemose, Svinemose og Åremyr, i Jagtkæret ved Koldekildehus og mange andre steder spredt i Almindingen.

Her vokser den meterhøje mjødurt, der hele sommeren bærer et mylder af mælkehvide, stærkt honningduftende blomsterduske. Rådyrene æder ikke planten, der dufter og smager stærkt og ubehageligt - omtrent som gammeldags desinfektionskugler i pissoirer. Men sommerfuglelarver er tit specialister i at æde giftige og ildelugtende planter, hvorfra de optager stofferne, så de selv bliver ildesmagende - og dermed bedre beskyttet mod fjender.

Det har den lille, fine engperlemorsommerfugl lært at udnytte gennem udviklingshistorien. Mens larverne af andre perlemorsommerfugle på Bornholm lever af violer, æder larven af engperlemorsommerfuglen mjødurt.

Den orange sommerfugl med de fine, storbrune tegninger på oversiden ligner andre arter af perlemorsommerfugle, men kendes på sin ringe størrelse (kun knap fire centimeter i vingefang), og at den ikke har perlemorskinnende pletter på bagvingeundersiden.

Næsten alle steder, hvor der er mjødurt i Almindingen, kan man fra midt i juni til midt i juli se den orange sommerfugl flyve stille omkring og fouragere på kærtidsler, skovløg, hindbær og meget andet. Sammen med den kæmpestore kejserkåbe er engperlemorsommerfuglen den talrigeste af Almindingers mange perlemorsommerfugle.

Læs mere om perlemorsommerfuglene i Almindingen


Engperlemorsommerfugl i hvile på knop af kærsvovlrod. Undersiden har et violetbrunt strøg, men ingen perlemorspletter. (Foto: Michael Stoltze).

Jagtkæret med masser af mjødurt. Et værdifuldt levested for engperlemorsommerfuglen og mange andre arter. Rådyr og dådyr holder det åbent. (Foto: Michael Stoltze).