Sommerfugle hotspot hitter igen i år

05-07-2018

Naturstyrelsen Thy har udført en særlig naturplejeindsats i området - og det virker.

Hedepletvinge på Drevelsig Hede, Fosdal Plantage

Igen i år er sommerfuglearten Hedepletvinge fundet på Drevelsig Hede i Fosdal Plantage. Naturstyrelsen Thy har udført en særlig naturplejeindsats i området i form af pletvis slåning, og det har gavnet den rødlistede sommerfugl. Den pletvise slåning har medført at der kommet tætte bestande af planten Djævelsbid, der er nødvendig for Hedepletvingens eksistens. Hedepletvingens larver overvinter i et fællesspind på planterne.

Det er tydeligvis der, hvor plejen har været udført, at sommerfuglen i år har lagt sine æg på planten djævelsbid. Djævelsbid bruges af hedepletvingen som værtsplante for larverne, de både spiser af den og spinder et fælles spind, der bruges til tilflugt og senere overvintring,

fortæller biolog Bjarke Huus fra Naturstyrelsen.

Den pletvise slåning har til hensigt at undgå tilgroning af bl.a. gyvel. Der blev slået første gang sidste efterår og igen i juni måned i år. Der vil blive slået igen sidst i august/først i september i de områder, hvor der ikke er larvespind. Slåningen i forsommeren skal give bedre plads til de opvoksende skud af Djævelsbid, mens at slåning i sensommeren skal give Djævelsbidmulighed mulighed for at sprede og etablere sig. Plejen på Drevelsig Hede fortsætter de kommende år. Foruden den plertvise slåning bliver der også udført naturpleje på heden i i form af afbrænding.

Hedepletvingen er også blevet set i området omkring Vullum Sø, både i år og sidste år. Her plejes området med græsning, men kreaturerne bliver først sat ud i juli/august. Dermed kan de nektarplanter, som sommerfuglene har brug for, nå at spire op og blomstre.

Det er ikke kun Hedepletvinge, som nyder godt af Naturstyrelsens plejeindsats på Drevelsig Hede og ved Vullum Sø.  Foranderlig Blåfugl, Skovperlemorssommerfugl og Grøn Køllesværmer er blot nogle af de mange sommerfuglearter, der er blevet set i områderne

Kontakt

Cornelia Maj Christensen

Naturmedarbejder

Per Hyttel

Skovfoged