Stisystem fuldt afmærket i Slotved Skov

05-07-2018

Nu kan du gå både gul og grøn rute i Slotved Skov uden at blive væk...

Pælene er nemme at se og finde i terrænet

Godt 8,5 km stier er nu fuldt afmærket og markeret i området omkring Slotved Skov. Stierne bugter sig både inde i skoven og ude på de store sletter, hvor man får de store kig og ofte kan se rudler af både dåvildt og kronvildt.

Stiforløbene er endnu ikke helt "gået til", men bliver løbende markeret ved at køre i samme spor og slå græsset. Der er dog ikke meget græs at slå netop nu, hvor tørken rigtigt har sat sine spor. Da det omgivende græs heller ikke er groet særligt meget efter at have været slået af her i forsommeren kan det være vanskeligt enkelte steder at se, hvor stierne går, men de er nu blevet forsynet med Naturstyrelsens røde pæle med henholdsvis gule og grønne pile på.

Der er også etablet broer eller såkalte "spang" over de områder, der erfaringsmæssigt bliver meget våde - når det altså ikke lige er tørke, som landet oplever nu!

Endelig er der nu opsat en affladsmolok ved den store P-plads på Astrupvej, og her kan man komme af med sit affald efter turen i det grønne.

Læs mere på projektets hjemmeside: Slotved Skov 

Her kan du også finde et kort over stiforløbene i området