Tørken er slem i Mols Bjerge

02-07-2018

Der er ikke en dråbe at se, så langt som DMI’s vejrudsigt rækker for Djursland.

Det er ved at være kritisk – rigtig kritisk. Fordi de mange naturplejere i form af køer, heste og får snart har spist alt, hvad der er at spise i de naturområder, som de skal pleje. Samtidig gror græsset og urter ikke i tørken.

 "Normalt er der rigeligt for dyrene at spise i sommerhalvåret, men i år ligner vores arealer savannen kort før regntiden. Det begynder at kunne ses på arealerne, hvor nyt græs ikke vokser frem. Den sidste regn vi fik, var i begyndelsen af juni. Her fik vi knapt tre mm, og det efter vi ikke havde fået ret meget vand hele maj måned. Så det er meget tørt i Mols Bjerge lige nu,” siger landbrugsfuldmægtig i Naturstyrelsen Kronjylland Peder Kirk Iversen, som har det overordnede ansvar for dyreholdet i Mols Bjerge.

 
 Det er kun sparsomt med grønt græs på flere af naturarealerne i Mols Bjerge.

”Dyrene har det stadig godt og de spiser lige nu løv af buske og træer. Men vi er forberedte på, at det kan udvikle sig til en situation, hvor vi bliver nødt til at tilskudsfodre af hensyn til dyrenes velfærd. Det har vi aldrig gjort tidligere i sommerhalvåret, så det siger noget om, at vi i år har en helt særlig situation,” forklarer Peder Kirk Iversen. 

Naturstyrelsens arealer er tilmeldt en støtteordning. Den valgte naturplejeordning kræver, at der skal være minimum en hest eller ko for hver tre hektarer i månederne juni, juli og august på alle Naturstyrelsens arealer i Mols Bjerge. Derfor har Naturstyrelsen ikke mulighed for at flytte dyrene til andre folde. 

 

Kreaturerne kan stadig finde føde i form af buske og mindre træer i Mols Bjerge.

”Vi har dog reduceret antallet af får i Mols Bjerge, som vi især bruger på arealer, der tidligere har været plantage og som ofte rummer særligt genstridige vækster som gyvel, tornblad, rynket rose og brombær. Her gør fårene en fantastisk indsats. Når der på et areal er kommet nogenlunde styr på disse problemarter, så fjerner vi fårene og fortsætter plejen med enten kreaturer eller heste,” fortæller Peder Kirk Iversen.

Mols Bjerge ligger i Natura 2000 område nr. 227, Mols Bjerge med kystvande. Blandt udpegningsgrundlaget er forskelige typer af overdrev.

 

Du kan læse mere i den digitale guide for Mols Bjerge.