Bioblitz – Et døgn i naturen

11-06-2018

D. 16. -17. juni fra kl. 12 – kl. 12 vil Naturstyrelsen Nordsjælland sammen med Gribskov Kommune og en lang række frivillige natureksperter være i naturen i den nordlige del af Gribskov.

Indenfor 24 timer vil et større område blive gennemsøgt og hver plante, hver svamp og hvert dyr, der bliver fundet og kan bestemmes med sikkerhed bliver i løbet af døgnet registreret og inddateret i en naturdatabase.

 ”Det er 5. år i træk vi laver bioblitz” siger projektleder Ida Dahl- Nielsen og opfodrer alle til at være med, om ikke alle 24 timer, så i nogle af dem. ”Vi har flere guidede ture, hvor man sagtens kan være med uden at kende så meget til de enkelte arter” fortæller Ida og fortsætter: ” om kort tid kommer de endelige udpegninger af de store områder, der skal udlægges til urørt skov og biodiversitetsskov. Med bioblitzen vil tage ud og se hvordan et af de udpegede områder ser ud i dag før det bliver udlagt, og så håber vi at vende tilbage om nogle år og se om noget har forandret sig.”

Tag med ud og oplev naturens rigdom På Bioblitzen vil det være muligt at komme med ud til forskellige områder og opleve den natur og de arter, der er knyttet til netop de forhold, der er der. Naturfolk vil kunne fortælle om naturen netop der og samtidig vil så mange arter som muligt blive registreret.

Tag kameraet med ud Programmet er lagt, så det er muligt, at komme rundt på gåben eller cykel. Alle er velkomne til at være med til at bestemme arter. Solsorte, bænkebidere, skovsnegle, anemoner, bøgetræer og egern. Alt skal med på listen. Tag derfor syltetøjsglas og et par plastikposer med, en kikkert, en lup og en fuglebog eller hvad du har derhjemme. Og husk en blyant og kamera. Der skal tages masser af billeder - med eller uden blitz. Eller kom som du er, så hjælper vi hinanden.


Guidede ture i løbet af døgnet om Flagermus, planter, natsværmere og fuglesang

Som hjælp er der en række guidede ture, hvor fagfolk kan fortælle hvad vi ser, hører og finder. Prøv f.eks. de unikke oplevelser det er at komme ud i naturen med nogen der ved noget om flagermus eller vær med til at se på alle de natsværmere, der bogstavelig talt sværmer rundt, når et lys bliver tændt om natten.

Tur om biodiversitet og udlægning af urørt skov kl. 12.00 d. 16. juni Mødested: Maarumhus, Skovvej 43, 3230 Græsted

Oplæg om de nyligt anlagte korridores effekt på insektlivet kl. 14.45 - 15.30 d. 16. juni Mødested: I Hessemosen - på Tuevej hvor Hessemose Å krydser

Flagermustur kl. 22.00 – 23.30 d. 16. juni
Mødested: Maarumhus. Skovvej 43, 3230 Græsted

Lyslokning af natinsekter kl. 24.00 d. 16./17. juni Mødested: Maarumhus. Skovvej 43, 3230 Græsted

Morgenfugletur kl. 5.00  d.17. juni Mødested:P-plads ved Tinghussøen lige vest Maarum trinbræt på Tinghusevej (vejnr. 205) 

Vilde blomsters Dag på areal udenfor skoven ved Kagerup kl. 9.30 d. 17. juni Mødested: P-plads ved Duemosehus/Eriksvej, tæt på Duemose Trinbræt, Ny Mårumvej 261, 3200 Helsinge

 

Læs om turene på http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/bioblitz/

Og hvorfor så bioblitz? Bioblitzen kan give en fornemmelse af, hvordan det står til med artsrigdommen i området. Den biologiske mangfoldighed også kaldet biodiversiteten i Danmark er presset, derfor har Danmark sammen med EU sat sig nogle 2020 mål på området.

I statsskovene skal der f.eks. efterlades 5 træer pr. ha. til en langsom død, når områder fældes. Mens stammerne ligger og forgår, vil svampe, insekter og andre smådyr udnytte dem som fødekilde og skjul. Mange af de truede skovdyr, er truede fordi der i mange år ikke har været døde træstammer nok i skovene. Flere døde træer giver, sammen med en mere naturlig vandbalance i skovene og de mange beskyttelseskrav, der er for skovene, et håb om at udviklingen af biodiversiteten vil gå den rigtige vej. Det bliver så yderligere hjulpet på vej af de store skovområder, der nu skal udpeges til urørt skov.  

Fakta:

BioBlitz er en registrering af så mange arter som muligt inden for et døgn, i et afgrænset naturområde. Det giver et øjebliksbillede af naturområdets tilstand. Det er en natur-undersøgelse, hvor frivillige fageksperter fra mange grønne organisationer medvirker for at finde flest mulige arter. Navnet BioBlitz kommer af, at der er fokus på biodiversitet=biologisk mangfoldighed, og fotodokumentation af svært bestemmelige arter. BioBlitzen skal være med til at sætte fokus på vores værdifulde natur, så vi kan beskytte den.

Bioblitz i den nordlige del af Gribskov foregår 16. juni kl. 12.00 - 17. juni kl. 12.00 Se Program og mødesteder på: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/bioblitz/

Indenfor 24 timer vil et større område blive gennemsøgt og hver plante, hver svamp og hvert dyr, der bliver fundet og kan bestemmes med sikkerhed bliver i løbet af døgnet registreret og inddateret i en naturdatabase.

 

”Det er 5. år i træk vi laver bioblitz” siger projektleder Ida Dahl- Nielsen og opfodrer alle til at være med, om ikke alle 24 timer, så i nogle af dem. ”Vi har flere guidede ture, hvor man sagtens kan være med uden at kende så meget til de enkelte arter” fortæller Ida og fortsætter: ” om kort tid kommer de endelige udpegninger af de store områder, der skal udlægges til urørt skov og biodiversitetsskov. Med bioblitzen vil tage ud og se hvordan et af de udpegede områder ser ud i dag før det bliver udlagt, og så håber vi at vende tilbage om nogle år og se om noget har forandret sig.”

 

Tag med ud og oplev naturens rigdom På Bioblitzen vil det være muligt at komme med ud til forskellige områder og opleve den natur og de arter, der er knyttet til netop de forhold, der er der. Naturfolk vil kunne fortælle om naturen netop der og samtidig vil så mange arter som muligt blive registreret.

 

Tag kameraet med ud Programmet er lagt, så det er muligt, at komme rundt på gåben eller cykel. Alle er velkomne til at være med til at bestemme arter. Solsorte, bænkebidere, skovsnegle, anemoner, bøgetræer og egern. Alt skal med på listen. Tag derfor syltetøjsglas og et par plastikposer med, en kikkert, en lup og en fuglebog eller hvad du har derhjemme. Og husk en blyant og kamera. Der skal tages masser af billeder - med eller uden blitz. Eller kom som du er, så hjælper vi hinanden.

 

Guidede ture i løbet af døgnet om Flagermus, planter, natsværmere og fuglesang

Som hjælp er der en række guidede ture, hvor fagfolk kan fortælle hvad vi ser, hører og finder. Prøv f.eks. de unikke oplevelser det er at komme ud i naturen med nogen der ved noget om flagermus eller vær med til at se på alle de natsværmere, der bogstavelig talt sværmer rundt, når et lys bliver tændt om natten.

Tur om biodiversitet og udlægning af urørt skov kl. 12.00 d. 16. juni Mødested: Maarumhus, Skovvej 43, 3230 Græsted

Oplæg om de nyligt anlagte korridores effekt på insektlivet d. 16. juni Mødested: I Hessemosen - et sted på Tuevej i forlængelse af 1. tur. Lyslokning af natinsekter kl. 24.00 d. 16./17. juni Mødested: Maarumhus. Skovvej 43, 3230 Græsted Morgenfugletur kl. 5.00  d.17. juni Mødested:P-plads ved Tinghussøen lige vest Maarum trinbræt på Tinghusevej (vejnr. 205) 

Vilde blomsters Dag på areal udenfor skoven ved Kagerup kl. 9.30 d. 17. juni Mødested: P-plads ved Duemosehus/Eriksvej, tæt på Duemose Trinbræt, Ny Mårumvej 261, 3200 Helsinge

 

Læs om turene på http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/bioblitz/

Og hvorfor så bioblitz? Bioblitzen kan give en fornemmelse af, hvordan det står til med artsrigdommen i området. Den biologiske mangfoldighed også kaldet biodiversiteten i Danmark er presset, derfor har Danmark sammen med EU sat sig nogle 2020 mål på området.

 

I statsskovene skal der f.eks. efterlades 5 træer pr. ha. til en langsom død, når områder fældes. Mens stammerne ligger og forgår, vil svampe, insekter og andre smådyr udnytte dem som fødekilde og skjul. Mange af de truede skovdyr, er truede fordi der i mange år ikke har været døde træstammer nok i skovene. Flere døde træer giver, sammen med en mere naturlig vandbalance i skovene og de mange beskyttelseskrav, der er for skovene, et håb om at udviklingen af biodiversiteten vil gå den rigtige vej. Det bliver så yderligere hjulpet på vej af de store skovområder, der nu skal udpeges til urørt skov.

  

Faktaboks:

BioBlitz er en registrering af så mange arter som muligt inden for et døgn, i et afgrænset naturområde. Det giver et øjebliksbillede af naturområdets tilstand. Det er en natur-undersøgelse, hvor frivillige fageksperter fra mange grønne organisationer medvirker for at finde flest mulige arter. Navnet BioBlitz kommer af, at der er fokus på biodiversitet=biologisk mangfoldighed, og fotodokumentation af svært bestemmelige arter. BioBlitzen skal være med til at sætte fokus på vores værdifulde natur, så vi kan beskytte den.

 

Bioblitz i den nordlige del af Gribskov foregår 16. juni kl. 12.00 - 17. juni kl. 12.00 Se Program og mødesteder på: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/bioblitz/