Naturvandring 21. juni 2018 Stribsø Vejers

18-06-2018

Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 19.00 fra Brændepladsen v. Stribsø, Vejers Plantage

I perioden 2013-2018 har Naturstyrelsen Blåvandshuk deltaget i EU LIFE-projektet – ”LIFE REDCOHA” (Restoration of Danish Coastal Habitats).

I projektet er der gennemført store naturforbedringer på dele af naturforvaltningsenhedens områder, der i alt dækker 16.000 hektar.

 

Naturstyrelsen Blåvandshuk vil gerne invitere på naturvandring i området omkring Stribsø. Her får du muligheden for at komme med ud og opleve den flotte natur og se de ændringer, der er lavet, mens vi fortæller om arbejdet med projektet.

LIFE-indsatsen ved Stribsø består især af to elementer:

  • Genslyngning af Ålestrømmen og vandstandshævning i søerne.

  • Afgravning af søbredden som led i bekæmpelse af den invasive Rynket rose.

 

Der er ikke behov for tilmelding. Praktisk fodtøj kan være en god ide.

 

Naturstyrelsen Blåvandshuk

Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl

Kontakt tlf. 2141 8610

E-mail: Obfuscated Email